Produkty Badania Misja Wsparcie Znajdź sklep

Informacje o naszych produktach

Zgodność z normami UK/UE

BS EN 901 - Europejska norma dotycząca uzdatniania wody nadającej się do spożycia przez ludzi.
BS EN 1276 - Badanie aktywności bakteriobójczej chemicznych środków dezynfekujących
BS EN 1650 - Ilościowa zawiesinowa metoda określania aktywności bakteriobójczej chemicznych środków dezynfekujących i antyseptycznych do stosowania w dziedzinie weterynarii.
BS EN 13697 - Ilościowe badanie powierzchniowe do określania aktywności bakteriobójczej lub grzybobójczej(preferowane przez Food Standards Agency)
BS EN 13623 - Ilościowa zawiesinowa metoda określania aktywności bakteriobójczej p-ko Legionelli
BS EN 14476 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Ilościowa zawiesinowa metoda określania aktywności wirusobójczej w obszarze medycznym

Przydatne informacje referencyjne

Pielęgnacja domowa
Ponad 20% ogólnej populacji USA zgłasza niekorzystny wpływ na zdrowie odświeżaczy powietrza.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132316304334

Czyszczenie środkami na bazie roślin
Składniki roślinne zawarte w niektórych ekologicznych środkach czyszczących obejmują limonen (olejek cytrusowy), olejek sosnowy i środek spieniający dietanoloamid kokosowy - wszystkie z nich mogą powodować alergiczne zapalenie skóry. Niedawno przeprowadzone badanie naturalnych i nietoksycznych produktów konsumenckich wykazało obecność rakotwórczej substancji chemicznej 1,4-dioksanu w około połowie z 100 testowanych produktów, w tym w kilku płynach do mycia naczyń z napisami takimi jak „przyjazne dla środowiska” oraz „eko” w nazwie marki.
https://www.advap.com/blogs/news/how-safe-are-green-cleaning-products
Metyloizotiazolinon i fenoksyetanol w środkach czyszczących Method
Ponadto, metyloizotiazolinon (MI) ma powiązanie z alergią kontaktową i ocenę 4-7 na 10 w bazie Skin Deep, podczas gdy wcześniej miał ocenę 7. Na dodatek, w roku 2013 American Contact Dermatitis Society nazwała go Alergenem Kontaktowym Roku.  Przede wszystkim badania laboratoryjne na komórkach mózgowych ssaków sugerują, że MI może być neurotoksyczny. W przypadku fenoksyetanolu American Society of Contact Dermatitiswymienia go jako jeden z głównych alergenów, nawet w stężeniu tak niskim jak 1%. Zapraszam do przeczytania mojego postu nt. bezpieczeństwa fenoksyetanolu aby dowiedzieć się więcej o tym składniku.
Najwyraźniej środki czyszczące Method nie zawierają najlepszego wyboru konserwantów.
https://ireadlabelsforyou.com/method-cleaning-products-safe-or-toxic/

Pielęgnacja osobista
Woda elektrolizowana ma wiele właściwości leczniczych*.
* DelRosso i Bhatia w 2020 roku opublikowali zaktualizowany raport o miejscowym stosowaniu  HOCl i stwierdzili, co następuje:
„HOCl wykazuje szerokie spektrum aktywności przeciwbakteryjnej, która jest bezpośrednio toksyczna dla wielu bakterii i grzybów.
Na podstawie wielu przeprowadzonych analiz laboratoryjnych kwas podchlorawy wykazuje właściwości przeciwzapalne i immunomodulacyjne Właściwości te wydają się korelować z potencjalnymi korzyściami terapeutycznymi stosowanego miejscowo HOCl w przypadku różnych chorób skóry.” 29 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/2021-eml-expert-committee/applications-for-addition-of-new-medicines/a.18_hypochlorous-acid.pdf?sfvrsn=35222172_4

Pielęgnacja dzieci
* Z dokumentu US FDA Analysis and Evaluation of Preventive Control Measures for the Control and Reduction/Elimination of Microbial Hazards [Analiza i ocena środków kontroli zapobiegawczej w zakresie kontroli i redukcji/ograniczania zagrożeń mikrobiologicznych amerykańskiej FDA], rozdział 5: Strona 4 z 57
„Kwas podchlorawy (HOCl) jest formą wolnego dostępnego chloru, który ma najwyższą aktywność bakteriobójczą wobec szerokiego zakresu mikroorganizmów.” 39
* Japanese National Institute of Technology and Evaluation [Japoński Narodowy Instytut ds. Technologii i Badań] ustalił, że kwas podchlorawy jest skuteczny w dezaktywacji SARS-CoV-2 na poziomie wirusobójczym:
„Na podstawie tych wyników Komitet ocenił, że HAW (woda z kwasem podchlorawym) o stężeniu ACC (aktywne stężenie chloru) wynoszącym 35 ppm lub wyższym była skuteczna, co wykazało ponad 99,9% redukcję miana wirusa w badaniu oceniającym w NIID (National Institute for Infectious Diseases - Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych), jak również ponad 99,99% redukcję w badaniach w OUAVM i QTEC (uniwersytety). "55.
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/2021-eml-expert-committee/applications-for-addition-of-new-medicines/a.18_hypochlorous-acid.pdf?sfvrsn=35222172_4

Pielęgnacja zwierząt domowych
*Consensus Guidelines [Wytyczne dot. porozumienia] w sprawie Expert Recommendation on the use of Hypochlorous Acid (HOCl) [Zaleceń ekspertów dotyczących stosowania kwasu podchlorawego], opublikowane w „Wounds” (2016) zawierały następujące stwierdzenia:
„Powikłania rany, takie jak zakażenie, nadal stanowią obciążenie finansowe i obniżają jakość życia pacjentów. Tradycyjna praktyka stosowania antyseptyków i antybiotyków w celu zapobiegania i/lub leczenia infekcji została zakwestionowana wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi cytoksyczności antyseptyków i proliferacji bakterii opornych na antybiotyki.
W ciągu ostatnich 15 lat, bardziej zaawansowane rozwiązania z zastosowaniem kwasu podchlorawego (HOCl), oparte na elektrochemii, pojawiły się jako bezpieczne i realne środki do oczyszczania ran i terapii wspomagających leczenie infekcji. "24

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies OK, AKCEPTUJĘ